Privacybeleid

Inge Lagae, Groeselenberg 110 in 1180 Ukkel, Brussel hecht veel belang aan de privacy van haar bezoekers. Dit privacybeleid vat samen welke informatie wij mogelijk verzamelen van een geregistreerde gebruiker of andere bezoeker (“u”), en wat wij er wel en niet mee doen.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op het verzamelen en gebruik van informatie door bedrijven die Inge Lagae niet controleert, noch door personen die niet in dienst zijn van of beheerd worden door Inge Lagae Als u een website bezoekt die we vermelden of waarnaar we een link leggen, zorg er dan voor dat u het privacybeleid doorneemt voordat u de site informatie verstrekt.

Wat wij doen met uw persoonlijk identificeerbare informatie

Het is altijd aan u of u ons persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt, maar als u ervoor kiest dit niet te doen, behouden wij ons het recht voor u niet als gebruiker te registreren of u geen producten of diensten te leveren.“Persoonlijk identificeerbare informatie” betekent informatie die kan worden gebruikt om u als individu te identificeren, zoals bijvoorbeeld:

  • Uw naam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en verzendadres.
  • De domeinnaam en het IP-adres van uw computer, die aangeven waar uw computer zich op het internet bevindt.
  • Niet verkopen of verhuren aan derden zonder uw toestemming – tenzij u zich afmeldt (zie hieronder), kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u informatie te verstrekken waarvan wij denken dat u die nodig hebt of nuttig kunt vinden, zoals (bijvoorbeeld) nieuws over onze diensten en producten.
  • Commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.
  • De informatie niet gebruiken of openbaar maken, behalve: in het aggregaat met andere informatie op zodanige wijze dat uw identiteit redelijkerwijs niet kan worden vastgesteld (bijvoorbeeld statistische compilaties).
  • Aan externe controleurs die ermee hebben ingestemd de informatie vertrouwelijk te behandelen.
  • De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming tegen “malware” (virussen, Trojaanse paarden, bots, enz.), bijvoorbeeld door geschikte antivirussoftware te installeren en bij te werken.

Indien u ons persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt, hetzij rechtstreeks, hetzij via een wederverkoper of andere zakenpartner, zullen wij: indien nodig, de rechten, veiligheid of eigendom van Inge lagae haar gebruikers, of anderen beschermen; dit kan (bijvoorbeeld) het uitwisselen van informatie met andere organisaties omvatten voor bescherming tegen fraude en/of risicovermindering.

Andere informatie die we verzamelen

Wij kunnen andere informatie verzamelen die niet gemakkelijk kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals (bijvoorbeeld) de domeinnaam en het IP-adres van uw computer. Wij kunnen deze informatie, individueel of in totaal, gebruiken voor technisch beheer van onze website(s); onderzoek en ontwikkeling; klanten- en accountbeheer; en om ons te helpen onze marketinginspanningen nauwkeuriger te richten.

Cookies

Inge Lagae gebruikt “cookies” om persoonlijke gegevens op uw computer op te slaan. Wij kunnen ook informatie die in cookies op uw computer is opgeslagen, koppelen aan persoonsgegevens over specifieke personen die op onze servers zijn opgeslagen. Als u uw webbrowser (bijvoorbeeld Chrome, Safari of Firefox) zo instelt dat cookies niet zijn toegestaan, is het mogelijk dat u sommige of alle functies van onze Website(s) niet kunt gebruiken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen wanneer wij dat nodig of passend achten vanwege wettelijke nalevingseisen of veranderingen in onze bedrijfspraktijken. Als u ons een e-mailadres hebt verstrekt, zullen wij trachten u per e-mail op de hoogte te stellen van elke wezenlijke verandering in de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Vragen of opmerkingen?

Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van Inge Lagae, stuur dan een e-mail naar info@ingelagae.com of neem contact met ons op via een van de manieren die worden beschreven op de contactpagina van www.ingelagae.com